Nabídka pomoci zdravotníkům s psychickými problémy

Milí kolegové a kolegyně, 

 

děkujeme Vám za úsilí, se kterým se staráte o druhé. Uvědomujeme si, že stávající situace je pro vás velkou výzvou v pracovní i osobní rovině a může se projevovat také mimořádnými psychickými nároky.

 

Rádi bychom Vám nabídli nástroj jak posilovat svou odolnost a pečovat o sebe. Tím je projekt www.opatruj.se, kde upozorňujeme na heslo 3P:

 • POSILUJ svoji psychickou odolnost. 
 • PEČUJ o své duševní zdraví. 
 • POMÁHEJ sobě (i ostatním).

 

V sekci Multimédia pro Pracovníky v první linii jsme pro Vás shromáždili odkazy a zdroje týkající se duševního zdraví, specifické kontakty, tipy jak na psychosociální podporu v době pandemie i po ní a některé techniky péče o duševní zdraví a pohodu. 

 

Péče o sebe vám umožní fungovat i pro druhé. Všímejte si toho, jak se cítíte, a pečujte o sebe. Může vám to pomoct se vyrovnat aspoň s částí stresu, který zažíváte. Doporučujeme například věnovat chvilku seberegulačním cvičením. Jedná se o praktické postupy, které pomáhají zmírnit nepříjemné reakce na stres; nezaberou více než pár minut (připravili psychologové HZS ČR).  

 

S obtížnými situacemi, které prožíváte, nemusíte zůstávat sami. K dispozici pro Vaši podporu je resortní Systém psychosociální intervenční služby - SPIS. Kontaktovat můžete kteréhokoliv člena podpůrného týmu ve Vašem okolí, který se bude věnovat Vašim potřebám. Využít můžete také Kontakty na www.spis.cz

Plně k dispozici a nepřetržitě je pro Vás rovněž anonymní Linka kolegiální podpory pro zdravotníky na číslech 530 331 122, 530 331 131.

  

Pokud u sebe dlouhodobě pozorujete zhoršení duševního nebo tělesného zdraví, je vhodné svěřit se někomu ve vašem okolí. V případě, že zažíváte obtíže, které se mohou projevovat úzkostí, depresí, problémy se spánkem, tělesnými potížemi, nebo ve zvládání každodenních aktivit a pracovních úkolů, obraťte se na odbornou pomoc. 

 

Psychoterapie není jenom pro nemocné, je přínosná i jako prevence zhoršení psychického stavu. Rozhovor s terapeutem může přinést psychickou úlevu a pomoct zpracovat náročné zkušenosti. Kolegové pojištěni u VZP mohou čerpat příspěvek na psychoterapii až 7000 kč, v rámci pilotního projektu určeného na podporu psychosociální intervence u vybraného terapeuta. Více informací o této možnosti naleznete zde (popř. můžete na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. přímo požádat o poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku na max. 10 sezení/hodin do 31. 5. 2021. Obdobný program je dostupný také u následujících pojišťoven: ČPZP). V případě zájmu můžete také využít semináře iniciativy NA ROVINU nebo další materiály zaslané v příloze.

 Děkujeme za vaše nasazení a přejeme vše dobré,

 

Petr Winkler za Národní ústav duševního zdraví a iniciativu Opatruj.se

 

Dita Protopopová za Ministerstvo zdravotnictví a Radu vlády pro duševní zdraví

 

Štěpán Vymětal za  psychologické pracoviště Ministerstva vnitra                                                                 

________________________________________________________________________

Web a iniciativu opatruj.se vyvinuli a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků.                                                 

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stanovisko Výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP k očkování proti coronaviru SARS-ČOV-2 u pacientů se závažnými psychickými poruchami

 

 • Provedené klinické studie fáze I-III ukazují vysokou účinnost a bezpečnost schválených vakcín.
 • Pacienti, léčení pro závažné psychické poruchy (SMI), mají zvýšené riziko onemocnění koronavirem a zvýšenou následnou incidenci hospitalizací, morbidity a mortality. 1, 2 Důvodem je podávaná medikace, horší tělesné zdraví a faktory životního stylu jako nižší socioekonomický status, kouření a obezita.
 • Z tohoto důvodu jsou pacienti trpící SMI prioritní skupinou pro očkování proti SARS-COV-2. 3
 • Informace o přínosech očkování mohou pacientům poskytnout zdravotničtí pracovníci, tj. psychiatři, psychologové, zdravotní sestry, praktičtí lékaři a rodinní příslušníci. 4 
 • Vždy je nutné zhodnotit klinický stav pacienta individuálně. Obecně je očkování indikované v případech, kdy potenciální rizika onemocnění COVID-19 převáží nad možnými nežádoucími účinky očkování proti SARS-COV-2.

Reference:

 • Wang  Q, Xu  R, Volkow  ND.  Increased risk of COVID-19 infection and mortality in people with mental disorders: analysis from electronic health records in the United States. World Psychiatr. Published online October 7, 2020.
 • Li  L, Li  F, Fortunati  F, Krystal  JH.  Association of a prior psychiatric diagnosis with mortality among hospitalized patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2023282
 • De Hert  M, Mazereel  V, Detraux  J, Van Assche  K.  Prioritizing COVID-19 vaccination for people with severe mental illness. World Psychiatr. Published online November 1, 2020.
 • Lorenz  RA, Norris  MM, Norton  LC, Westrick  SC.  Factors associated with influenza vaccination decisions among patients with mental illness. Int J Psychiatry Med. 2013;46(1):1-13.

 

DOKUMENT V PDF

REAKCE VÝBORU PS ČLS JEP na Otevřený dopis zapsaného spolku Ambulantní psychiatrie

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové Psychiatrické společnost ČLS JEP,

do rukou výboru Psychiatrické společnosti se prostřednictvím členů naší společnosti, dostal „Otevřený dopis ambulantním psychiatrům“ odeslaný zapsaným spolkem „Ambulantní psychiatrie“.

Obrací se na nás celá řada našich členů, kteří jsou jeho obsahem znepokojeni, žádají vysvětlení, dotazují se na pravdivost v něm uváděných tvrzení, na vztah spolku k Sekci ambulantní psychiatrie, ohrazují se proti zneužití svých e-mailových adres. Vzhledem k tomu, že dopis obsahuje celou řadu zavádějících nebo přímo nepravdivých údajů a tvrzení, považujeme za nutné na jeho obsah reagovat. V příloze Vám zasíláme Vám reakci výboru PS ČLS JEP na jeho obsah, spolu s reálnými daty o financování ambulantní psychiatrické péče.

 

S přáním pevného zdraví,

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 

DOKUMENT - Reakce výboru PS ČLS JEP na Otevřený dopis zapsaného spolku Ambulantní psychiatrie.PDF

ÚHRADY ambulantní psychiatrické péče V ROCE 2021

Informace k úhradám ambulantní psychiatrické péče pro rok 2021:

Odb. 305,306, 308 a 309 mají hodnotu bodu 1,04 Kč.

Žádná z regulací se netýká odborností 305, 306, 308 a 309.

Ke každému klinickému vyšetření je třeba nadále vykazovat kód 09543. Za každý takto vykázaný a ZP uznaný kód platba od ZP 35,- Kč. Bez limitu.

Bonifikace:

 • 0,04 Kč v případě, že poskytovatel zdravotní pojišťovně doloží do konce ledna 2021, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, jsou držiteli po celý rok 2021 platného dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace. Pokud platnost takového diplomu končí během roku 2021, stačí do měsíce po vypršení platnosti původního diplomu ZP doložit nový, jehož platnost musí začít nejpozději 30 dnů po konci platnosti diplomu původního.
 • 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50% pracovišť (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 hodin týdně rozložených do 4 dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny v týdnu má začátek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1 den v týdnu o 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18:00 hodin. U poskytovatelů, kde působí jen jeden nositel výkonů, přičemž pracuje sám ve více IČP, stačí pro splnění výše popsaných podmínek, pokud je plní v součtu za všechna IČP (většinou dvou oborů nebo dvou ordinací).
 • 0,02 Kč pro danou odbornost, pokud poskytovatel ošetří alespoň 5 % pojištěnců (u operačních oborů 10 %), u nichž v letech 2018 až 2020 nevykázal žádný výkon a zároveň využívá pro návštěvy pacientů objednávkový systém, který umožňuje přednostní ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Pokud si chcete dohledat více informací sami:

 • platný Seznam zdr. výkonů pro rok 2021: Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – VZP ČR
 • v databázi výkonů   mzcr.cz - platné výkony – najdete popis výkonů (tzv. registrační listy), včetně letošního bodového ohodnocení, se započítáním navýšení práce o 10 %. („Položka "Přímé body" a "celkový počet bodů" u všech výkonů již obsahuje navýšení osobních nákladů nositelů výkonů o 10 % od roku 2021 dle kapitoly 9 vyhlášky č. 563/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů“)
 • „úhradová vyhláška“: Vyhláška MZ 428/2020 Sb. o úhradách zdravotní péče v r. 2021

Dokument v pdf

Partner společnosti

Partner sekce dětské a dorostové psychiatrie

Copyright © 2021 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.