POMOZTE ZVÍŘATŮM PO POŽÁRU BOHNICKÉHO STATKU PŘEŽÍT ZIMU

POMOZTE ZVÍŘATŮM PO POŽÁRU BOHNICKÉHO STATKU PŘEŽÍT ZIMU

Milí kolegové,
možná jste zaznamenali, že v PN Bohnice shořel seník, ve kterém bylo seno pro koně a další terapeutickou zvěř na zimu.

Dovolujeme si Vám sdělit, pokud byste chtěli přispět na krmivo pro tamní terapeutickou zvěř, že Nadace Bona s pověřením ředitelky PNB organizuje sbírku.

O sbírce více v odkaze: https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozte-zviratum-po-pozaru-bohnickeho-statku-prezit-zimu 

KOMUNIKAČNÍ KARTY pro ukrajinsky/rusky mluvící pacienty

Pomoc pro Ukrajinu / Допомога для України 

» Informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

» Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ruském jazyce

 

Komunikační karta ANAMNÉZA v českém a ukrajinském jazyce

Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ukrajinském jazyce

 

Komunikační karta ANAMNÉZA v českém a ruském jazyce

Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ruském jazyce

 

Pro lékaře, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinským pacientem, je k dispozici informační linka 1221 – volba 2. Linka je v provozu denně od 8 do 19 hodin, kde jsou k dispozici tlumočníci do ruštiny a ukrajinštiny.

 

S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.


Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pomoc pro Ukrajinu / Допомога для України – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Linka není nyní tolik využívaná (přetlak se snížil díky dalším linkám jiných resortů). Je možné domluvit tlumočení dopředu (při plánované schůzce) nebo zavolat v případě potřeby při příchodu pacienta do ordinace. Volat na ni může jak pacient, tak zdravotník.

 

zveřejněno 11.11.2022

 

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA O ÚSPĚŠNÉM VYJEDNÁVÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI !

 

Ve Sbírce zákonů české republiky byla zveřejněna „Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2023“, tzv. úhradová vyhláška.

Pro ambulantní psychiatry je významná příloha č.3 k vyhlášce č.315/2022 Sb., která se týká oblasti ambulantní péče.

Dohodovací řízení skončilo nedohodou a pro naši odbornost (s ohledem na navyšování ceny práce  zohledněné v Seznamu zdravotních výkonů) byla navrhována hodnota bodu nižší než jiné odbornosti ambulantních specialistů.

Výbor Psychiatrické společnosti velmi usiloval o  navýšení hodnoty bodu tak, aby byla srovnatelná s ostatními ambulantními specialisty.  Výsledek našich připomínek a jednání je zde, hodnota bodu byla navýšena tak, že odpovídá jiným odbornostem:

Hodnota bodu a výše úhrad:

Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 308, 309 je hodnota bodu stanovena na 1,10 Kč.

Hodnota bodu je dále navyšována obdobně jako v minulých letech (za diplom celoživotního vzdělávání, za poskytování péče v rozsahu alespoň 30 hodin týdně, poskytování péče 5 dní v týdnu a ordinačních hodinách ráno či podvečer 2 dny v týdnu, za ošetření nových pojištěnců,…).

Regulační omezení:

Nadále nebudou  ve výše uvedených odbornostech  uplatňovány limity v návaznosti na srovnávací období a také žádné regulace.  Toto ustanovení nám dává volnost léčby dle odborných doporučení, bez obav ze srážek při překročení limitů, a týká se jen psychiatrických odborností.

 

MUDr. Simona Papežová

předsedkyně Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Vyjádření k článku v časopise Reflex č. 41/2022

Od: Mohr Pavel 
Date: so 15. 10. 2022
Subject: Vyjádření k článku v časopise Reflex č. 41/2022
To: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážená redakce časopis Reflex,

dovolte mi, abych reagoval na článek Kateřiny Kadlecové „Jan Cimický. Sám sobě psychiatrem“ publikovaný v časopise Reflex č. 41/2022 a uvedl na pravou míru některá nepravdivá tvrzení v něm uvedená. Konkrétně se jedná o výrok „…(Cimický) ordinuje dodnes, poněvadž mu Česká psychiatrická společnost ani po rok trvajícím policejním vyšetřování nezastavila členství“. Autorka má zřejmě na mysli Psychiatrickou společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále PS ČLS JEP), jejímž členem byl MUDr. Cimický. PS ČLS JEP se ke kauze MUDr. Cimického veřejně vyjádřila opakovaně, mj. bezprostředně po její medializaci v prosinci 2021, jak je možné dohledat například na webu společnosti (https://psychiatrie.cz/aktualni-zpravy/3533-prohlaseni-vyboru-ps-cls-jep-ke-kauze-mudr-jana-cimickeho). Jako tehdejší předseda výboru PS ČL JEP jsem rovněž požádal dopisem MUDr. Cimického o jeho vyjádření k vzneseným obviněním a současně jej požádal, aby zvážil svoje další členství ve společnosti, jejíž dobré jméno poškozuje. MUDr. Cimický všechna obvinění odmítl a následně v březnu 2022 byl vyloučen z České lékařské společnosti a tím i ze všech jejích organizačních složek, tedy i z Psychiatrické společnosti. Česká lékařská společnost i PS ČLS JEP jsou odbornými sdruženími lékařů a jako odborné společnosti neudílí souhlas s výkonem lékařského povolání, jak je v textu implicitně naznačeno. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice je upravena zákonem č. 95/2004 Sb., splnění podmínek stvrzuje Česká lékařská komora.

S pozdravem,

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Místopředseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Zlatý partner

Stříbrný partner

Partner

Copyright © 2022 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.