Stanovy

Nové stanovy a řády

Vážení členové Psychiatrické společnosti,


Jedním z hlavních úkolů výboru Psychiatrické společnosti ve funkčním období 2009-2013 byla příprava nových stanov a řádů PS ČLS JEP. Nových proto, že Psychiatrická společnost (PS) své stanovy a řády dosud neměla a řídila se jen stanovami České lékařské společnosti (zde).  Ty umožňují, aby jednotlivé organizační složky (jako je PS) měly své vlastní stanovy, které však musí být v souladu se stanovami ČLS a schváleny předsednictvem ČLS. Naše stanovy, jednací řád i volební řád byly projednané na shromáždění členů PS ve Špindlerově Mlýně (stanovy 2010, řády 2012) a schválené předsednictvem ČLS JEP (stanovy 4.4.2012, řády 12.6.2012), což znamená, že jsou platné. 

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ KE STANOVÁM A ŘÁDŮM
1. Stanovy
Největší odlišností stanov PS oproti stanovám ČLS (a dosud i PS) je nové definování funkce předsedy společnosti, které zajišťuje jak obměnu v této funkci, tak kontinuitu. Místo předsedy, volí členové společnosti „budoucího předsedu“(president elect), který se v prvním funkčním období připravuje na funkci předsedy. V dalším funkčním období vykonává vlastní funkci předsedy a v dalším funkčním období má funkci „předsedy minulého“ (past-president) a tím zajišťuje kontinuitu v práci výboru společnosti. 
Délku setrvání jednoho člověka ve výboru v těchto funkcích (3 období)  jsme vykompenzovali jednak tím, že jsme zkrátili funkční období výboru ze 4 let na 3 a tím, že každý může být předsedou společnosti jen jednou za život.  Tím je tedy zajištěna i obměna v této funkci.
Platné Stanovy najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

2. Jednací řád
Ústředním bodem nového jednacího řádu je usnášeníschopnost Shromáždění členů (valné hromady) PS. To je letitý problém, protože se v historii PS na schůzi valné hromady snad ještě nikdy nesešlo takové množství členů, aby byla schůze usnášeníschopná. V novém jednacím řádu je nutné kvorum pro usnášeníschopnost sníženo na 1/10 všech členů. To znamená, že by stačilo, aby se na schůzi valné hromady sešlo cca 100 členů PS. Ve zkušenosti je i to málo pravděpodobné - běžně se valných hromad účastní cca 70-80 členů. Významná inovace jednacího řádu spočívá v tom, že pokud se nesejde na schůzi Shromáždění členů dostatečný počet členů, výbor PS může k  zásadním otázkám získat „vyjádření stanoviska členů PS“ formou korespondenčního či elektronického hlasování.
Platný Jednací řád je na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

3. Volební řád
Volební řád podrobně upravuje proceduru voleb do orgánů a funkcí společnosti.    Rozšiřuje volby o nové prvky -  volební kampaň, volební webové stránky i o  nový způsob ustanovení volební komise. Volby budou nyní výhradně korespondenční (v budoucnosti mohou být i elektronické).
Volí se zvlášť (na samostatném hlasovacím lístku) budoucí předseda, tentokrát i předseda, výbor a revizní komise – celkem tedy 4 hlasovací lístky. Zájemci mohou kandidovat na kteroukoliv z volených funkcí zároveň, vykonávat však mohou jen jednu z nich. Kandidát případně zvolený do více funkcí se rozhodne, kterou funkci akceptuje a na kterou rezignuje. Procedura volby zahrnuje několik pojistek, které mají zajistit, aby nebyly výsledky voleb zpochybňovány. Platný Volební řád najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde.

4. Organizační řád sekcí
Zároveň s výše popsanými řády Výbor společnosti připravil „Organizačního řád sekcí PS“. Tento materiál je již schválen předsednictvem ČLS a tudíž platný. 
Podstatnou charakteristikou odborných sekcí je, že vznikají především za účelem odborné činnosti a nejsou samostatně vystupující složkou odborné společnosti. Organizační řád proto také upravuje vztahy sekcí a výboru PS. Stěžejní novinkou Organizačního řádu sekcí je, že členství v sekcích bude evidované.

Platný Organizační řád sekcí najdete na těchto webových stránkách v sekci Společnost/Stanovy-zde

Prim. MUDr. Juraj Rektor
místopředseda PS ČLS

 

Aktuální zprávy

MANUÁL PRO AMBULANTNÍ SPECIALISTY V OBORU PSYCHIATRIE

VYKAZOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ZULP A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

Abychom Vám usnadnili administrativu spojenou s preskripcí zvlášť účtovaných léčivých přípravků, připravili jsme pro Vás manuál na příkladu dlouhodobě působcích antipsychotik.

Celý manuál naleznete na www.psychiatrie.cz pod záložkou Dění v oboru - Aktuality. ODKAZ

Psychiatrická společnost navázala spolupráci se společností Health communication s.r.o., která provozuje vzdělávací portál Edumedic. Společně  pro Vás připravujeme odborné videopřednášky na aktuální témata.

Edumedic je projekt společnosti Health communication s.r.o. zaměřený na celoživotní vzdělávání lékařů. Jeho cílem je poskytnout možnost vzdělávání a osobního rozvoje bez limitů místa konání a termínu vzdělávací akce či stavu uživatele.

Kurzy na portálu Edumedic jsou akreditovány Českou lékařskou komorouElektronický systém edumedic.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK v souladu se SP č. 16. Přidělené číslo akreditace: 1070/16/2006.

E-learningové kurzy můžete sledovat z pohodlí svého domova a v čase, který si sami zvolíte. Kurzy Edumedic jsou navíc jedinečné množstvím forem, ve kterých je můžete absolvovat. Vybírat můžete z video záznamu, zvukového záznamu, textového přepisu či prezentace.

Registrace a první přednáška jsou bezplatné.

 

Zveme Vás do nově spuštěné sekce PSYCHIATRIE, kde naleznete ucelené a aktuální informace včetně odborného vzdělávání.

Bližší informace naleznete pod záložkou VZDĚLÁVÁNÍ v záložce ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ - odkaz

 

Dbáme na to, aby prostředí Edumedic bylo srozumitelné a uživatelsky příjemné. Vaše poznámky, připomínky či návrhy přivítáme na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Výbor ČPS vypisuje Cenu výboru PS ČLS JEP a ČPS z.s. – cestovní grant 2018 ve výši do 60 000 Kč

na pokrytí nákladů účasti na mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích nebo odborných stážích.

 

Bližší informace čtěte na stránce - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/cena-vyboru-ps/3325-cena-vyboru-ps-cls-jep-a-cps-o-s-cestovni-grant-2016

Výbor PS ČLS JEP vypisuje novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017.

Bližší informace čtěte na stránce ceny - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/novinarska-cena/3321-novinarska-cena-ps-cls-jep-za-2017

Výbor ČPS vypisuje Kuffnerovu cenu v hodnotě 50 000 Kč

za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2017

 

Bližší informace čtěte na stránce ceny - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/kuffnerova-cena/3323-kuffnerova-cena-ps-cls-jep-za-rok-2017

Kalendář akcí

13. 06. 2018 - 16. 06. 2018
XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.