Pravidla a ceny inzerování

Pravidla inzerce ČPS platná od 3. 1. 2018

Inzerovat lze na webových stránkách a v elektronickém Zpravodaji ČPS. Zpravodaj dostává 95% členů v elektronické podobě, ostatní poštou v tištěné formě. Zpravodaj vychází pravidelně 1x měsíčně kromě letních měsíců, tj. 10x ročně

Ceny inzerce na webových stránkách ČPS

1. kategorie - INFORMAČNÍ INZERCE

(nekomerční inzeráty volných pracovních míst v oboru psychiatrie a psychologie v rámci České republiky a inzerce vzdělávacích akcí souvisejících s oborem (konference, přednášky, semináře, výcviky, kurzy...)

Texty
Počet znaků s/bez mezer (?):          1000 - 1500      500 -1000       do 500         do 350
3 měsíce:                                              9000 Kč          5 000 Kč       2 000 Kč      1 000Kč
6 měsíců:                                            14000 Kč          7 000 Kč       3 000 Kč      1 500Kč
12 měsíců:                                          25000 Kč        12 000 Kč       6 000 Kč      3 000Kč

Cena textu přesahující 1500 znaků bude předmětem individuálního jednání s předsedou společnosti

Cena inzerce v elektronickém Zpravodaji ČPS:

Nabízíme publikování inzerátu ve 3 po sobě jdoucích číslech zpravodaje ČPS během období zveřejnění inzerátu na webu, účtován bude příplatek 500 Kč k ceně inzerce na webových stránkách.Inzerci po kratší dobu nelze nastavit.

Ke všem cenám se navíc účtuje DPH 21%.

2. kategorie – KOMERČNÍ INZERCE

Za komerční inzerci se považuje inzerce vzdělávacích akcí pořádaných komerčními subjekty, (např. farmaceutickými společnostmi).

Texty
Počet znaků s/bez mezer (?):           1000 - 2000        500  - 1000             do 500
1 měsíc:                                             20 000 Kč            15 000 Kč              7 000 Kč
6 měsíců:                                           35 000 Kč            20 000 Kč            10 000 Kč
12 měsíců:                                         60 000 Kč            30 000 Kč            15 000 Kč

Cena textu přesahující 2000 znaků bude předmětem individuálního jednání s předsedou společnosti.

Inzerci na webových stránkách www.psychiatrie.cz lze doplnit o inzerci ve zpravodaji. Nelze inzerovat pouze ve zpravodaji bez inzerce na webových stránkách.

Cena inzerce v elektronickém Zpravodaji ČPS:

Nabízíme publikování inzerátu ve 3 po sobě jdoucích číslech zpravodaje ČPS během období zveřejnění inzerátu na webu, účtován bude příplatek 1 500 Kč k ceně inzerce na webových stránkách. Inzerci po kratší dobu nelze nastavit.

Ke všem cenám se navíc účtuje DPH 21%.

Inzerci vyřizuje Lenka Knesplová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;  tel: 773 786 133


Přibližný ekvivalent počtu znaků (bez mezer) a stran tištěného zpravodaje

1 strana     - 3000 - 3100 znaků
2/3 strany  - 2000 - 2100 znaků
1/2 strany  - 1500 - 1550 znaků
1/3 strany -  1000 - 1050 znaků
1/4 strany  -   750 - 800 znaků
1/6 strany  -   500 - 550 znaků
1/8 strany  -   350 - 400 znaků

Příklad 1:

Objednávka:

Inzerce do 350 znaků na webových stránkách na 3 měsíce + inzerce v el. zpravodaji na 3 měsíce

Fakturace:

inzerce do 350 znaků na webu na 3 měsíce – cena 1 000,- Kč

inzerce v elektronickém zpravodaji – 500,- Kč

celkem 1 500,- Kč + 21% DPH

Pokud by byl zájem o inzerci ve zpravodaji na další období, byla by fakturovaná navíc částka za inzerci na webu 1 000,- Kč a ve zpravodaji 500,- Kč. Tedy opět 1 500,- +21% DPH

Příklad 2:

Inzerce do 350 znaků na webových stránkách na 6 měsíců + inzerce v el. zpravodaji na 3 měsíce

inzerce do 350 znaků na webu na 6 měsíců – cena 1 500,- Kč

inzerce v elektronickém zpravodaji – 500,- Kč

celkem 2 000,- Kč + 21% DPH

Pokud by byl zájem o inzerci ve zpravodaji na další období, byla by poté fakturovaná částka 500,- Kč

Aktuální zprávy

MANUÁL PRO AMBULANTNÍ SPECIALISTY V OBORU PSYCHIATRIE

VYKAZOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ZULP A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

Abychom Vám usnadnili administrativu spojenou s preskripcí zvlášť účtovaných léčivých přípravků, připravili jsme pro Vás manuál na příkladu dlouhodobě působcích antipsychotik.

Celý manuál naleznete na www.psychiatrie.cz pod záložkou Dění v oboru - Aktuality. ODKAZ

Psychiatrická společnost navázala spolupráci se společností Health communication s.r.o., která provozuje vzdělávací portál Edumedic. Společně  pro Vás připravujeme odborné videopřednášky na aktuální témata.

Edumedic je projekt společnosti Health communication s.r.o. zaměřený na celoživotní vzdělávání lékařů. Jeho cílem je poskytnout možnost vzdělávání a osobního rozvoje bez limitů místa konání a termínu vzdělávací akce či stavu uživatele.

Kurzy na portálu Edumedic jsou akreditovány Českou lékařskou komorouElektronický systém edumedic.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK v souladu se SP č. 16. Přidělené číslo akreditace: 1070/16/2006.

E-learningové kurzy můžete sledovat z pohodlí svého domova a v čase, který si sami zvolíte. Kurzy Edumedic jsou navíc jedinečné množstvím forem, ve kterých je můžete absolvovat. Vybírat můžete z video záznamu, zvukového záznamu, textového přepisu či prezentace.

Registrace a první přednáška jsou bezplatné.

 

Zveme Vás do nově spuštěné sekce PSYCHIATRIE, kde naleznete ucelené a aktuální informace včetně odborného vzdělávání.

Bližší informace naleznete pod záložkou VZDĚLÁVÁNÍ v záložce ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ - odkaz

 

Dbáme na to, aby prostředí Edumedic bylo srozumitelné a uživatelsky příjemné. Vaše poznámky, připomínky či návrhy přivítáme na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Výbor ČPS vypisuje Cenu výboru PS ČLS JEP a ČPS z.s. – cestovní grant 2018 ve výši do 60 000 Kč

na pokrytí nákladů účasti na mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích nebo odborných stážích.

 

Bližší informace čtěte na stránce - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/cena-vyboru-ps/3325-cena-vyboru-ps-cls-jep-a-cps-o-s-cestovni-grant-2016

Výbor PS ČLS JEP vypisuje novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017.

Bližší informace čtěte na stránce ceny - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/novinarska-cena/3321-novinarska-cena-ps-cls-jep-za-2017

Výbor ČPS vypisuje Kuffnerovu cenu v hodnotě 50 000 Kč

za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2017

 

Bližší informace čtěte na stránce ceny - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/kuffnerova-cena/3323-kuffnerova-cena-ps-cls-jep-za-rok-2017

Kalendář akcí

13. 06. 2018 - 16. 06. 2018
XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.