Zprávy z odborných akcí

Zpráva z IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

 

Vážení účastníci,

pro Organizační a Vědecký výbor i všechny organizátory bylo potěšením uvítat Vás již na IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se konal od 7. do 10. června 2012 tradičně ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony. Věříme, že Váš pobyt ve Špindlerově Mlýně byl příjemný a že jste si odnesli pěkné vzpomínky.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům sjezdu – společnostem Janssen-Cilag, Pfizer, Zentiva, AstraZeneca, Medicom, Mylan, Servier, PRO.MED.CS, vystavovatelským firmám a všem Vám, kteří jste se sjezdu zúčastnili. Jen díky Vám se mohl sjezd vydařit. Ještě jednou děkujeme.

Zároveň se těšíme na setkání s Vámi ještě letos 17.–21. října na mezinárodním kongresu WPA v Praze. Dále 10.–13. října 2013 v Ostravě na II. kongresu na téma Léčba v psychiatrii i na jubilejním X. sjezdu PS ČLS JEP, který se bude konat 12.–15. června 2014 opět ve Špindlerově Mlýně.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
prezident sjezdu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát sjezdu
GUARANT International

  

Ceny předané na sjezdu


Cena výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti o. s. (cestovní grant) pro rok 2012

Výbor Společnosti vypsal soutěž o cenu – cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na některou z kon­fe­rencí Světové psychiatrické společnosti pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let. O udělení ceny rozhodl výbor Společnosti s přihlédnutím k hlasování pří­tom­né­ho obecenstva.

Vítězem se stala Jitka Řehulová s přednáškou „Integrita traktů bílé hmoty a porucha sekvencování pohybů u pacientů se schizofrenií“.

Cena byla předána 10. června při závěrečném obědě v restauraci hotelu Harmony.

 

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti

Během IX. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně byla slavnostně udělena Kuff­ner­ova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2011.

Komise pro udělení Kuffnerovy ceny vedená prof. Zvolským ji za rok 2011 udělila kolektivu autorů vedeným Zdeňkem Fišarem za soubor prací týkajících se mitochondriálním funkcí u duševních poruch. Vítězi obdrželi fi­nan­ční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Cena byla předána 7. června během Slavnostního zahájeni sjezdu.

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

 

Cena pro autora nejlepšího posteru

Vědecký a organizační výbor vyhlásil soutěž o nejlepší poster IX. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně.

Vítězem se stala Jana Hroudová s posterem „Změny energetického metabolismu buňky vlivem psychofarmak a psychiatrických onemocnění“.

Cena byla předána 10. června při závěrečném obědě v restauraci hotelu Harmony. Autorka získala finanční odměnu ve výši  10 000 Kč.

Partnerem této ceny byla společnost AstraZeneca Czech Republic s. r. o.

 

Heverochova medaile

Na IX. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně byly také uděleny Heverochovy medaile. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělil tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2012 naleznete zde.

 

IX. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP v číslech


Počet registrovaných: 532 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 618)
Počet přítomných účastníků: 519 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 605)
   
Zlatí partneři:     3
Partneři:     1
Vystavovatelské stánky:   19
   
Satelitní sympozia:     4
Plenární přednášky:     2
Symposia:   25
Workshopy:     9
Postery:   27
Aktivní sdělení:   přes 125
   
   

Udělené kredity

 
  Česká lékařská komora
počet kreditů: 24
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 29546
   
  Česká asociace sester
Délka akce: 24 hodin
Číslo akce: ČAS/KK/1499/2012
   
  Asociace klinických psychologů ČR
Číslo akce: AKP ČR-VČ/OK/028/2012

 

Fotogalerie

několik fotografií ze sjezdu naleznete zde.

Ohlédnutí za IX. sjezdem Psychiatrické společnosti - grafy (PDF)

 

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.