Zprávy z odborných akcí

Zpráva z X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JE ve Špindlerově Mlýně

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

Vážení účastníci,

dovolte, abychom Vám jménem České psychiatrické společnosti, organizačního výboru a sekre­tariátu poděkovali za Vaši účast na jubilejním X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se konal ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony od 12. do 15. 6. 2014.

Vaše přítomnost přispěla k velkému významu a úspěchu této akce, na níž se zaregistrovalo téměř 690 delegátů včetně pracovníků farmaceutického průmyslu, doprovodných osob a pa­cientských organizací.

Rádi bychom Vás informovali, že níže máte možnost si prohlédnout celkovou zprávu ze sjezdu včetně fotografií.

Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na následující setkaní Psychiatrické společnosti ČLS JEP – a to na 16. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který se bude konat v Brně, v hotelu Voroněž od 21. do 25. 10. 2015. Těšíme se na Vaši účast.

MUDr. Martin Hollý
prezident sjezdu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát sjezdu
GUARANT International

Ceny předané na sjezdu
Během Slavnostního zahájení X. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně byly slavnostně pře­da­né tyto ceny:

Čestné členství
Čestné členství Psy­chiatrické společnosti ČLS JEP bylo uděleno prof. Ivaně Drtílkové a prim. Dagmar Seifertové.

Heverochova medaile
Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělil Heverochovu medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2014 naleznete zde.

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti
Byla udělena Kuff­ner­ova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2013.

Komise pro udělení Kuffnerovy ceny vedená profesorem Zvolským ji za rok 2013 udělila Jánovi Praškovi, Kláře Látalové a kol. za publikaci „Psychiatrie v primární péči" (Mladá Fronta).

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

Novinářská cena
Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlásil Novinářskou cenu 2014 za publicistický, repor­tážní či naučný článek, ev. filmový dokument, který představuje významný příspěvek k porozu­mění duševním one­mocněním, ke zlepšení postaveni duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Vítězem se stal Petr Třešňák s článkem Děti úplňku publikovaným v časopise Respekt (leden 2014).

X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP v číslech

Počet registrovaných: 606 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 685)
Počet přítomných účastníků: 583 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 662)

Zlatí partneři: 3
Partneři: 2
Vystavovatelské stánky: 17

Satelitní sympozia: 3
Plenární přednášky: 2
Symposia: 29
Workshopy: 12
Postery: 37
Aktivní sdělení: přes 130

Udělené kredity
Česká lékařská komora
Počet kreditů: 24
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 35842

Česká asociace sester
Délka akce: 27 vyučovacích hodin
Číslo akce: ČAS/KK/1029/2014

Asociace klinických psychologů ČR
Počet kreditů: 12
Číslo akce: AKP ČR-VČ/OK/038/2014

Fotogalerie
několik fotografií ze sjezdu naleznete ZDE.

ČLÁNEK O X. SJEZDU Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA PERIODIKA ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA 13/2014) K PŘEČETENÍ ZDE

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.