Zprávy z odborných akcí

Zpráva z II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii, 10.-13.10.2013, Ostrava

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

Vážení účastníci,

pro Organizační a Vědecký výbor i všechny organizátory bylo potěšením uvítat Vás na II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii, který se konal od 10. do 13. října 2013 v Clarion Congress hotelu Ostrava. Věříme, že Váš pobyt v Ostravě byl příjemný a že jste si odnesli nové poznatky z oboru i pěkné vzpomínky.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům kongresu – společnostem Janssen, Zentiva, Servier, vystavovatelským firmám a všem Vám, kteří jste se kongresu zúčastnili. Jen díky Vám se mohl kongres vydařit.

Zároveň Vás srdečně zveme na jubilejní X. sjezd PS ČLS JEP s mottem „Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech“, který se bude konat 12.–15. června 2014 ve Špindlerově Mlýně.

MUDr. Martin Hollý
president kongresu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát kongresu
GUARANT International

Ceny předané na kongresu

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Během II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii v Ostravě byla slavnostně udělena Kuff­ner­ova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2012.

Komise vedená prof. Zvolským ji za rok 2012 udělila Evě Češkové za monografii Schizofrenie a její léčba. Vítězka obdržela fi­nan­ční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Cena byla předána 10. října během Slavnostního zahájeni kongresu.

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

Heverochova medaile

Na II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii v Ostravě byly také uděleny Heverochovy medaile. Výbor Psychiatric­ké společnosti ČLS JEP udělil tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2013 naleznete zde.

Čestné členství

Čestné členství Psychiatrické společnosti ČLS JEP bylo během slavnostního zahájení kongresu uděleno prof. MUDr. Alexandře Žourkové, CSc.

II. kongres na téma: Léčba v psychiatrii v číslech

 Počet registrovaných:
 460 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 497)
 Počet přítomných účastníků:
 446 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 483)
 Platinový partner:
 1 (Janssen) 
 Zlatý partner:
 1 (Zentiva) 
 Partner:
 1 (Servier) 
 Vystavovatelské stánky:
 10 
 Satelitní symposia:
 3 
 Plenární přednášky:
 2
 Symposia:
 32
 Postery:
 6 kazuistik, 27 doporučených postupů
 Aktivní sdělení:
 112
 Udělené kredity:
 
 
 Česká lékařská komora
 Počet kreditů:
 24
 Číslo akreditace:
 004/16/2006
 Číslo akce:
 33058
 
 Česká asociace sester
 Délka akce:
 26 hodin
 Číslo akce:
 ČAS/KK/1568/2013
 
 Asociace klinických psychologů ČR
 Číslo akce:
 AKP ČR-OV/OK/015/2013

Fotogalerie

Několik fotografií ze kongresu naleznete zde

V rámci kongresu proběhl také  Koncert pro duševní zdraví...aneb může nás to potkat VŠECHNY

11.10.2013, Dolní oblast Vítkovice

Účinkující

Buty
Věra Špinarová a Adam Pavlík band
Petr Fiala (Mňága a Ždorp)
Vladivojna La Chia
S.D.R. Project
členové Národního divadla Moravskoslezského
a další 

 

Charakter akce

Neziskový koncert hudebních uskupení se vztahem k ostravskému regionu určený pro veřejnost, duševně nemocné a podpůrné organizace za přispění psychiatrů účastnících se celorepublikového psychiatrického kongresu. Koncert doplní také grunge-rollová formace S.D.R. Project složená z praktikujících psychiatrů.

Cíl akce

  • upozornit na význam duševního zdraví a nárůst počtu duševních nemocí
  • zlepšit obraz psychiatrie a napomoct destigmatizaci duševně nemocných
  • omezit obavu veřejnosti z vyhledání psychiatrických služeb (společná akce poskytovatelů a uživatelů péče)
  • poukázat na nedostatečné financování psychiatrické péče
  • upozornit na Světový den duševního zdraví a akci „2014 – Rok mozku“

www.koncertprodusevnizdravi.cz

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.