Léková politika

Stanovisko výboru PS k současnému využití atypických antipsychotik ve formě dlouhodobě působících injekcí

Na základě medicíny založené na důkazech české i zahraniční doporučené postupy léčby schizofrenie uvádějí možnost použití dlouhodobě působících antipsychotik nejen u pacientů trpících opakovanými relapsy a problematickou adherencí, ale i u nemocných nacházejících se po první epizodě psychotické poruchy nebo u pacientů, kteří tento způsob léčby preferují. V současné době dochází k rozšíření spektra nabídky dlouhodobě působících atypických antipsychotik, a tím se zvýšila možnost jejich využití v běžné klinické praxi.

Tyto přípravky spojují v sobě výhody atypických antipsychotik a dlouhodobě působící formy a představují tak způsob zajištěné léčby nejen pro zcela nespolupracující pacienty, ale především pro částečně spolupracující nemocné, kteří mohou formálně spolupracovat s lékařem (tj. docházejí na návštěvy lékaře a vyzvedávají si předepsaná léčiva), ale přitom neužívají léčivé přípravky dle doporučení lékaře. Tato forma tzv. nonadherence je obecně v medicínské praxi pro lékaře obtížně zjistitelná a projevuje se v různých formách (od nedostatečné kompenzace psychického stavu a jeho kolísání, v konečném důsledku je příčinou relapsů psychotického onemocnění). Při použití dlouhodobě působících forem antipsychotik je tato skrytá nonadherence zcela eliminována.

Dle našeho názoru použití dlouhodobě působících přípravků prokázaným způsobem zajišťuje:

1) Prevenci relapsů psychotických onemocnění v důsledku skryté nonadherence
2) Snížení počtu a délky rehospitalizací

3) Snížení frekvence výskytu agresivního a suicidálního jednání nemocných osob

4) Absolutní využití léčebného potenciálu aplikované léčby

5) Podstatnou eliminaci významných finančních ztrát pacientem nevyužitých, ale zdravotními pojišťovnami uhrazených, léčivých přípravků

Je dlouhodobě známo, že z hlediska prognózy onemocnění je nejvhodnější zahájit účinnou léčbu co nejdříve po jejím propuknutí, a proto doporučujeme zahájit přípravu úpravy indikačního omezení těchto přípravků tak, aby bylo možné včasné zahájení léčby ve všech indikovaných případech.

Současný způsob úhrady dlouhodobě působících antipsychotik je spojený se zvýšenou administrativní a finanční zátěží psychiatrické ambulantní praxe ve srovnání s perorální léčbou a řadu lékařů tento systém odrazuje od plného využití léčebného potenciálu dlouhodobě působících antipsychotik.

V reálné praxi preferovaná skupina pacientů trpících schizofrenií, která je jen částečně adherentní k léčbě, zahrnuje převážně pacienty, kteří jsou schopni si v rámci standardní psychiatrické ambulantní péče vyzvednout recept na injekci, stejně tak, jak to činí s recepty vystavenými na perorální přípravky. Zásadní rozdílem je však možnost dokonalé kontroly lékaře nad aplikací léčiva. Pokud se pacient na plánovanou injekci nedostaví, má lékař okamžitou možnost zahájit kroky tzv. včasné intervence s možností odvrácení počínajícího relapsu se všemi negativními zdravotními a ekonomickými dopady, tak jak popisují četné zkušenosti ze zahraničí.

Vzhledem k tomu, že jsme dospěli k názoru, že při použití těchto léčebných prostředků došlo k významným změnám v oblasti významu terapeutické hodnoty pro výše uvedené skupiny pacientů, je ke zvážení i přehodnocení podmínek úhrady této skupiny léčivých přípravků.

za výbor PS ČLS JEP
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Aktuální zprávy

MANUÁL PRO AMBULANTNÍ SPECIALISTY V OBORU PSYCHIATRIE

VYKAZOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ZULP A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

Abychom Vám usnadnili administrativu spojenou s preskripcí zvlášť účtovaných léčivých přípravků, připravili jsme pro Vás manuál na příkladu dlouhodobě působcích antipsychotik.

Celý manuál naleznete na www.psychiatrie.cz pod záložkou Dění v oboru - Aktuality. ODKAZ

Psychiatrická společnost navázala spolupráci se společností Health communication s.r.o., která provozuje vzdělávací portál Edumedic. Společně  pro Vás připravujeme odborné videopřednášky na aktuální témata.

Edumedic je projekt společnosti Health communication s.r.o. zaměřený na celoživotní vzdělávání lékařů. Jeho cílem je poskytnout možnost vzdělávání a osobního rozvoje bez limitů místa konání a termínu vzdělávací akce či stavu uživatele.

Kurzy na portálu Edumedic jsou akreditovány Českou lékařskou komorouElektronický systém edumedic.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK v souladu se SP č. 16. Přidělené číslo akreditace: 1070/16/2006.

E-learningové kurzy můžete sledovat z pohodlí svého domova a v čase, který si sami zvolíte. Kurzy Edumedic jsou navíc jedinečné množstvím forem, ve kterých je můžete absolvovat. Vybírat můžete z video záznamu, zvukového záznamu, textového přepisu či prezentace.

Registrace a první přednáška jsou bezplatné.

 

Zveme Vás do nově spuštěné sekce PSYCHIATRIE, kde naleznete ucelené a aktuální informace včetně odborného vzdělávání.

Bližší informace naleznete pod záložkou VZDĚLÁVÁNÍ v záložce ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ - odkaz

 

Dbáme na to, aby prostředí Edumedic bylo srozumitelné a uživatelsky příjemné. Vaše poznámky, připomínky či návrhy přivítáme na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Výbor ČPS vypisuje Cenu výboru PS ČLS JEP a ČPS z.s. – cestovní grant 2018 ve výši do 60 000 Kč

na pokrytí nákladů účasti na mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích nebo odborných stážích.

 

Bližší informace čtěte na stránce - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/cena-vyboru-ps/3325-cena-vyboru-ps-cls-jep-a-cps-o-s-cestovni-grant-2016

Výbor PS ČLS JEP vypisuje novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017.

Bližší informace čtěte na stránce ceny - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/novinarska-cena/3321-novinarska-cena-ps-cls-jep-za-2017

Výbor ČPS vypisuje Kuffnerovu cenu v hodnotě 50 000 Kč

za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2017

 

Bližší informace čtěte na stránce ceny - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/kuffnerova-cena/3323-kuffnerova-cena-ps-cls-jep-za-rok-2017

Kalendář akcí

13. 06. 2018 - 16. 06. 2018
XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.