Aktuality

Stanovisko výboru PS k aktuálním změnám v posuzování bolestného a ztíženého společenského uplatnění

Stanovisko výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále Výbor PS) k aktuálním změnám v posuzování Bolestného a Ztíženého společenského uplatnění (Nemajetkové újmy na zdraví).

1. Bolestné
V příloze č.1 vyhlášky 440/2001 Sb. se nenacházela položka, která by postihovala psychické poruchy, vzniklé následkem traumatu. Důsledkem toho byla nutnost tyto poruchy posuzovat analogonem jiných položek (například otřes mozku či traumatický šok).
V souvislosti s nově vznikající metodikou pro odškodnění nemajetkové újmy na zdraví, vypracovávané Společností pro medicínské právo za účasti soudců Nejvyššího soudu výbor PS tvůrcům doporučil, aby byla do nově vzniklé tabulky pro odškodnění bolesti zařazena položka „Psychická porucha vzniklá následkem traumatu“, potvrzená psychiatrickým pracovištěm.
I přesto nebyla tato položka do nově vzniklé metodiky doplněna. To vede k tomu, že bude nutné nadále psychické poruchy, které vzniknou následkem traumatu a které odezní do 12 měsíců od doby úrazu, odškodňovat analogonem.
S touto situací Výbor PS rozhodně nesouhlasí, neboť psychické poruchy následkem traumatu rozhodně vznikají a je nutné je hodnotit a odškodňovat.

Navrhujeme tedy znovu, aby do metodiky odškodnění bolesti byla zařazena položka:
Vážná duševní porucha vzniklá následkem traumatu, potvrzená psychiatrickým pracovištěm, s bodovým ohodnocením dle závažnosti této poruchy v rozmezí 60-300 bodů.

Příznivější situace vzniká v metodice pro odškodnění bolesti u pracovních úrazů v navrhovaném nařízení vlády, kde je tato položka č. 22 nově zahrnuta pod termínem: Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm.

2. Ztížení společenského uplatnění.
V důsledku nově vznikající metodiky Nejvyššího soudu dochází k situaci, že tzv. Nemajetkovou újmu budou moci v budoucnu hodnotit znalci bez rozlišení jednotlivých oborů, ve kterých primárně působí. V našem případě psychické poruchy, které přetrvávají 12 měsíců a které vznikly následkem úrazu, bude moci hodnotit z hlediska nemajetkové újmy odborník z jiného oboru (například pracovní lékařství, rehabilitace či jiný).

Stanovisko Výboru PS

Výbor PS rozhodně trvá na stanovisku, že komplexní posouzení psychického stavu dané osoby a zhodnocení funkčního postižení v oblasti psychických funkcí může kvalifikovaně provést pouze psychiatr. V okruhu znaleckého posuzování je ke zhodnocení duševního stavu způsobilý pouze znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.
Odborník z jiného oboru ( i když bude mít k dispozici kompletní psychiatrickou dokumentaci a provede s posuzovanou osobou pohovor) není schopen bez plného psychiatrického vzdělání relevantní zhodnocení psychického stavu posuzovaného provést.

Dokladem toho budiž fakt, že například posuzování svéprávnosti osob s duševní poruchou činí pouze znalec z oboru psychiatrie a nikoli odborník z jiného oboru (byť školen v hodnocení obecného funkčního postižení).

Aktuální zprávy

MANUÁL PRO AMBULANTNÍ SPECIALISTY V OBORU PSYCHIATRIE

VYKAZOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ZULP A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

Abychom Vám usnadnili administrativu spojenou s preskripcí zvlášť účtovaných léčivých přípravků, připravili jsme pro Vás manuál na příkladu dlouhodobě působcích antipsychotik.

Celý manuál naleznete na www.psychiatrie.cz pod záložkou Dění v oboru - Aktuality. ODKAZ

Psychiatrická společnost navázala spolupráci se společností Health communication s.r.o., která provozuje vzdělávací portál Edumedic. Společně  pro Vás připravujeme odborné videopřednášky na aktuální témata.

Edumedic je projekt společnosti Health communication s.r.o. zaměřený na celoživotní vzdělávání lékařů. Jeho cílem je poskytnout možnost vzdělávání a osobního rozvoje bez limitů místa konání a termínu vzdělávací akce či stavu uživatele.

Kurzy na portálu Edumedic jsou akreditovány Českou lékařskou komorouElektronický systém edumedic.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK v souladu se SP č. 16. Přidělené číslo akreditace: 1070/16/2006.

E-learningové kurzy můžete sledovat z pohodlí svého domova a v čase, který si sami zvolíte. Kurzy Edumedic jsou navíc jedinečné množstvím forem, ve kterých je můžete absolvovat. Vybírat můžete z video záznamu, zvukového záznamu, textového přepisu či prezentace.

Registrace a první přednáška jsou bezplatné.

 

Zveme Vás do nově spuštěné sekce PSYCHIATRIE, kde naleznete ucelené a aktuální informace včetně odborného vzdělávání.

Bližší informace naleznete pod záložkou VZDĚLÁVÁNÍ v záložce ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ - odkaz

 

Dbáme na to, aby prostředí Edumedic bylo srozumitelné a uživatelsky příjemné. Vaše poznámky, připomínky či návrhy přivítáme na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Výbor ČPS vypisuje Cenu výboru PS ČLS JEP a ČPS z.s. – cestovní grant 2018 ve výši do 60 000 Kč

na pokrytí nákladů účasti na mezinárodně uznávaných zahraničních konferencích nebo odborných stážích.

 

Bližší informace čtěte na stránce - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/cena-vyboru-ps/3325-cena-vyboru-ps-cls-jep-a-cps-o-s-cestovni-grant-2016

Výbor PS ČLS JEP vypisuje novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2017.

Bližší informace čtěte na stránce ceny - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/novinarska-cena/3321-novinarska-cena-ps-cls-jep-za-2017

Výbor ČPS vypisuje Kuffnerovu cenu v hodnotě 50 000 Kč

za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2017

 

Bližší informace čtěte na stránce ceny - http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-ceny-a-granty/kuffnerova-cena/3323-kuffnerova-cena-ps-cls-jep-za-rok-2017

Kalendář akcí

13. 06. 2018 - 16. 06. 2018
XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.